Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování uší zakázáno.
Es ist in der Tschechischen Republik nicht gestattet, Hunde mit kupierten Ohren auszustellen.
It is not allowed in the Czech Republic to show dogs with cropped ears.