Štěňat (4 – 6 měsíců)
Dorostu (6 – 9 měsíců)
Mladých (9 – 18 měsíců)
Mezitřída (15 - 24 měsíců)
Otevřená (od 15 měsíců)
Pracovní (od 15 měsíců)
 • je přístupná pouze pro jedince,kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI.
Vítězů (od 15 měsíců) je přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:
 • C.I.B.=mezinárodní šampion krásy FCI,
 • Šampion některé z členských zemí FCI,
 • Klubový vítěz,
 • Národní vítěz
Čestná (od 15 měsíců)
 • podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů
 • Bez nároku na zadání titulu.
Veteránů (nad 8 let)


UPOZORNĚNÍ Na zařazení do třídy šampionů je nutné přiložit k přihlášce fotokopii šampionátu členské organizace FCI a v případě přihlášení do třídy pracovní - fotokopii předepsaného certifikátu FCI o vykonání zkoušky. 

 

Welpen (4 – 6 Monaten)
Jüngsten (6 – 9 Monaten)
Jugend (9 – 18 Monaten)
Zwischenklasse (15 - 24 Monaten)
Offene (ab 15 Monaten)
Gebrauchshunde (ab 15 Monaten)
 • nur mit FCI-Gebrauchtshundezertifikat   
Champion (ab 15 Monaten) 
ist zugänglich nur für
 • Champions von FCI Ländern,
 • C.I.B–international Schönheitschampion FCI,
 • Klubsieger,
 • Nationalesieger
Ehren (ab 15 Monaten)
 • Die Bedingungen sind die gleiche wie Championklasse.
 • Ohne das Recht zur Vergabe des Titels.
Veteranen (8 Jahre und älter)ACHTUNG Bei Meldungen für die Champion- und Gebrauchshund - Klasse muss der Berechtigungnachweiss zum Meldung beigefügt werden (für die Gebrauchshundklasse nur FCI anerkant Nachweiss). 
 

 

Baby (4 – 6 months)
Puppy (6 – 9 months)
Junior (9 – 18 months)
Intermediate (15 - 24 months)
Open (from 15 months)
Working (from 15 months)
 • only with FCI-Working Dog Certificate   
Champion (from 15 months) is opend to
 • Champions of FCI countries,
 • C.I.B. - international champion FCI,
 • Clubwinner,
 • Nationalwinner
Honor (ab 15 Monaten)
 • Conditions are the same as for class winners.
 • Without the right to award the title.
Veterans (8 years and older)


ATTENTION A copy of the recognized Champion title and working certificate for the Champion / Working class must be to entry included (for the Working Class only FCI recognized certificate).